Baian Live Schedule

BAIAN LIVE SCHEDULE

5/26 (土) pm8:00 Take-5  1300円
橋本裕(g) 池 辺浩年(b) Minako(vo)

5/27 (日) pm9:00 OttOu
安藤真人(g) 池 辺浩年(b) Mimako(vo)

6/2 (土) pm8:00 Take-5  1500円
唐 口一之(tp) 安藤真人(g) 池 辺浩年(b) 中 西英樹(ds)

HOME  BLOG  HISTORY